Pijnbestrijding

 

Het is moeilijk om een goede definitie over pijn te geven: er zijn twee begrippen die vaak worden gebruikt.

1. Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring.

2. Pijn is wat de patiŽnt zelf zegt dat het is.

Oftewel:

"Pijn is Au" (prof. Crul 1999)

 

Bewegen is een complex proces. Geen wonder dat er iets fout kan gaan. Neem bijvoorbeeld de botten. Bot is levend weefsel dat door allerlei oorzaken - hormonen, gebrek aan goede voeding, langdurige bedlegerigheid en medicijnen - zwakker kan worden of kan gaan ontsteken. Een gewricht bestaat uit bot, kraakbeen en gewrichtsbanden en kan op al deze drie 'onderdelen' worden belaagd door ziekte, infectie, degeneratie of veroudering, bijvoorbeeld artritis. Ook onze spieren en pezen lopen verschillende risico's: een ongeval, overbelasting of infectie bijvoorbeeld.

 

Er zijn verschillende soorten pijn. Zo kan er sprake zijn van acute of chronische pijn. Deze indeling is belangrijk omdat de behandeling bij INEVA total body hierop wordt afgestemd. Acute pijn ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van een sportblessure. Chronische pijn duurt langer dan drie tot zes maanden. De behandeling die wordt ingezet vindt plaats in overleg met de cliŽnt (persoonlijke voorkeur voor een therapie). Deze kan bestaan uit micro-elektrotherapie, zoals

Inflam-Bio / APS of Tens, in de gezondheidspraktijk of in de thuissituatie (bijvoorbeeld tijdens de ontsluitingsweeŽn bij een bevalling).  

Er kan echter ook gedacht worden aan lasertherapie of ooracupunctuur.  

Op het gebied van massage kan echter ook Triggerpointmassage  misschien veel voor u betekenen.  

Daarnaast kunnen wij u op orthomoleculair gebied ondersteuning geven.

 

 

 

 

 

 

INFLAM-BIO / APS THERAPIE

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. Een actiepotentiaal is een elektrische ontlading van de lichaamscel en zorgt voor de communicatie tussen  de cellen onderling. Tijdens de actiepotentiaal is de celwand tijdelijk beter doorlaatbaar waardoor voedingsstoffen de cel in en afvalstoffen de cel uit kunnen. Dit noemen we de celstofwisseling.  

 

Voorheen werd in de praktijk gewerkt met APS apparatuur. De naam Actie Potentiaal Simulatie zegt het al: het APS apparaat simuleert de natuurlijke actiepotentiaal zoals die bij ons allemaal voorkomt.

 

Dit maakt APS uniek.

Er is geen vergelijkbare behandeling.

 

Tegenwoordig wordt gewerkt met Inflam-Bio apparatuur.

Met dit nieuwe apparaat wordt op een zeer efficiŽnte manier niet minder dan 12 programma's (APS kende er twee) voor pijnbestrijding benut. De therapie geeft een versterkte activering van de juiste natuurlijke processen door het toedienen van een lichaamseigen signaal via de huid. Lichaamseigen stoffen die zorgen voor pijnbestrijding, wondgenezing, ontstekingsremming en doorbloeding worden in grotere hoeveelheden aangemaakt dan normaal. Stoffen die deze processen tegenwerken worden versneld afgevoerd.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onder invloed van APS therapie de produktie van lichaamseigen pijnstillende neurogene stoffen, zoals bŤta-endorfine en leucine-enkefaline toenemen waardoor de pijn wordt verminderd.

 

Ook een belangrijk effect dat met de therapie is aangetoond en dat de werking verklaart is de toename van Adenosine Trifosfaat met zelfs 500%. Deze stof (=ATP) is verantwoordelijk voor de opslag, het transport en het vrijkomen van energie en speelt een belangrijke rol bij het genezingsproces. ATP levert de energie die nodig is voor het stofwisselingsproces. Verhoging van de productie van ATP leidt tot een toename van de synthese van eiwitten en weefselherstel. De stofwisseling van de cellen kan zich herstellen zodat het natuurlijke genezingsproces op gang komt. Ook verbetert de kwaliteit van het slapen en uw energie-niveau.

 

Kortom, het genezingsproces wordt in gang gezet in het lichaam zelf zonder de nadelige bijwerkingen van medicijnen. Binnen een tijdsbestek van 4 weken weet u of de therapie voor u succesvol is. Inflam-Bio is bijzonder effectief bij bijvoorbeeld: Fibromyalgie, artrose, ME, RSI, posttraumatische dystrofie, hoofdpijn, etc.  

Ook sportblessures (acute problematiek) zijn uitstekend behandelbaar. Inflam-Bio werkt ontstekingsremmend, pijnverminderend, de plaatselijke bloedstroom neemt toe, zwellingen worden afgenomen, waardoor mensen met acute problemen na 1 tot 5 behandelingen klachtenvrij zijn of een verbetering ervaren.  

Personen met een pacemaker, kanker en zwangeren mogen niet worden behandeld.

   

ACUTE PIJN

Pijn kan ineens optreden. Dit kan het gevolg zijn van een ontsteking, een blessure, een verwonding of om andere, soms onbekende reden. Pijn is het gevolg van een verstoring in de natuurlijke balans. Inflam-Bio therapie werkt op celniveau en geeft een versterkte activering van de natuurlijke processen en helpt het lichaam bij het verminderen van de pijn, de ontsteking, zwelling en versnelt de genezing van sportblessures en wonden (bv. ulcus cruris).

   

CHRONISCHE PIJN

Bij chronische ziekten is het biologisch mechanisme alsmede het vermogen om voldoende lichaamseigen pijnstillende stoffen vrij te maken verstoord. Bovendien is er te weinig ATP voorradig in de weefsels wat leidt tot vertraging van het herstel van weefsels en een tekort aan energie. Dit is o.a. het geval bij auto-immuunziekten zoals Reuma, M.E., Multiple Sclerose en Fibromyalgie, maar ook andere chronische (dus langdurige) aandoeningen.

   

DE BEHANDELING

Vaak wordt gedacht dat Inflam-Bio therapie een alternatieve geneeswijze is, maar dit is niet juist. Inflam-Bio is een nieuwe vorm van micro-elektrotherapie en is een zeer effectieve methode bij pijnbestrijding. Feitelijk hoort deze therapie thuis in de reguliere pijnbestrijding.

 

Alvorens u begint met de behandeling zal de therapeut gegevens over u en uw aandoening nodig hebben, zonodig zal er overleg met uw (huis-) arts plaatsvinden. Een verwijzing van de huisarts is NIET nodig, echter wel een diagnose. Dit betekent dat u met uw klachten eerst uw huisarts hebt bezocht. Na de intake en het doornemen van adviezen wordt een behandelingsplan opgesteld, daarna volgt de behandeling.

 

De behandeling op zich bestaat uit het plakken van 8 elektrodes op het lichaam, waardoor het lichaamseigen signaal met uw huid in contact wordt gebracht en duurt 30 minuten per keer. De behandeling is pijnloos, u voelt hooguit een prettige prikkeling. Bij acute klachten zijn 5 behandelingen meestal voldoende.

 

Bij chronische klachten zijn meestal tot 12 behandelingen nodig om het genezingsproces op gang te brengen.

 

Bij resultaat is afhankelijk van uw aandoening eens in de paar weken een onderhoudsbehandeling nodig, terwijl anderen na een aantal behandelingen pijnvrij zijn en kunnen stoppen.

 

Omdat Inflam-Bio therapie vrij nieuw is, wordt het nog niet standaard vergoed door alle ziektekostenverzekeraars, al is dit wel volop in ontwikkeling. De zorgverzekeraars, aangesloten bij de Achmea groep, onder andere Groene Land, vergoed jaarlijks tot een bedrag van 255,- euro.

 

VOOR WIE?

          ReumatoÔde artritis, artrose

          Ziekte van Bechterew

           Fibromyalgie

           ME

           Osteo-artritis

           Carpaal Tunnel Syndroom

           Ontstekingsprocessen,   bv. in kaakholte of slijmbeurs

           Aangezichtspijn, hoofdpijn en migraine

           Rugpijn en Ischialgie

           Whiplash

           Chronische nek- en schouderpijnen

           R.S.I. (tenniselleboog of muisarm)

           Sportblessures

           Bij wondgenezing b.v. open been en decubitis

           Posttraumatische dystrofie

           Fantoompijn

           etc.

   

Er zijn een aantal signalen waardoor u weet dat APS therapie bij u het gewenste effect heeft:

 

bullet

soms meer pijn in het begin van de therapie

bullet

minder pijn

bullet

meer energie

bullet

minder stijf

bullet

beter in slaap kunnen komen en/of doorslapen

bullet

meer plassen, waarbij de urine sterker kan ruiken

bullet

minder prikkelbaar

bullet

afname van vocht (oedeem) in weefsels en gewricht

   

 

 

 

 

 

TENS

TENS staat voor Ö

Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, ofwel prikkeling van de zenuw met behulp van elektrische stroom die door de huid gaat.  

   

Wat is TENS

Tens is een vorm van laagfrequent elektrotherapie voor de behandeling van pijn. Het systeem lijkt veel op InflamBio / APS, maar bij InflamBio / APS wordt een lichaamseigen signaal nagebootst, terwijl bij TENS een signaal wordt gevoerd die onder andere oppervlakkig gelegen huidzenuwen prikkelt, hetgeen leidt tot een andere waarneming van de pijn in de hersenen. Door middel van TENS worden oppervlakkig gelegen huidzenuwen geprikkeld, hetgeen leidt tot sensorische en eventueel motorische  effecten. 

 

TENS apparatuur levert elektrische pulsen via stroomkabels aan op de huid geplakte elektroden. De stroom is bifasisch en wordt qua sterkte uitgedrukt in milliampŤres.

De frequentie wordt individueel ingesteld afhankelijk van de problematiek van pijn en de intensiteit is simpel continu regelbaar. 

 

Doorgaans worden voor conventionele TENS frequenties tussen 50 en 120 Hz gebruikt. In pogingen de behandelresultaten verder te verbeteren werd een andere vorm van TENS ontwikkeld, bekend geworden als Burst TENS. Hiermee wordt acupunctuur gesimuleerd. Er vindt behandeling plaats met een hogere intensiteit en een langere pulsduur dan bij de conventionele variant. Moderne methoden als Burst, Kadaa en Han zijn hierop gebaseerd. Er worden bij deze methoden pijnhormonen als endorfine, enkefaline naar de pijnzone gestuurd.  

Tegenwoordig wordt er ook in de sportwereld gebruik gemaakt van TENS technieken, zij het dat het hier vaak om speciale frequenties gaat.

 

Voordelen van TENS

TENS kent in principe geen bijwerkingen.

Kan buiten de praktijk, dus in de thuissituatie (vaak en langdurig) worden toegepast.

Werkt door middel van batterijen, lage frequentie.

Steeds meer klinische bewijzen.

 

Behandeling

Goede resultaten worden uitsluitend bereikt met zorgvuldige en individuele instelling van het TENS apparaat, en dient dan ook te worden voorgeschreven en uitgeprobeerd onder begeleiding van een deskundig en gecertificeerd TENS therapeut. Er worden eventueel verschillende stimulatiemethoden uitgevoerd. 

 

Bij chronische pijnsyndromen zijn doorgaans vijf tot tien behandelingen noodzakelijk voordat er van enig resultaat sprake kan zijn. Elke individuele wijziging van elektrodeplaatsing dient minstens gedurende 30 minuten stimulatie te worden getest. Soms dienen voor optimaal resultaat meerdere stimulatiepunten te  worden uitgeprobeerd.  

 

Net als pijnstillers geeft ook TENS een tijdelijke pijnverlichting die kan aanhouden tot vier uur na de behandeling. Stimulatie duurt meestal 30 tot 60 minuten, 2 Ė 4 maal per dag.  

Aangezien TENS bij pijn de beste resultaten bereikt bij meerdere of langdurige behandelingen per dag, verhuurt INEVA total body u een TENS apparaat na instructie in de praktijk. Met behulp van deze instructie, het bijgeleverd behandelplan en telefonische ondersteuning kunt u de behandeling thuis continueren.  

Mocht TENS voor u de juiste oplossing blijken, kan INEVA total body eventueel voor u zorgdragen om via de zorgverzekeraar een TENS apparaat aan te kopen. Ook kan INEVA total body zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar u een TENS apparaat leveren.

 

Gewenning

De mate van pijnverlichting neemt soms na verloop van tijd af: TENS heeft dan minder effect dan men gewend was. Om het risico van de ontwikkeling van tolerantie te verkleinen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

bullet

 Regelmatige controlebezoeken in de praktijk

bullet

 Gebruik burst, conventioneel en gemoduleerd conventioneel afwisselend

bullet

  Varieer de plaatsing van elektrodes

bullet

  Een bekende methode is 1 uur op en 1 uur af.

Wanneer u desondanks toch een verminderd effect van TENS ervaart, stop dan gedurende 1 ŗ 2 weken met TENS-stimulatie, om daarna de behandeling te hervatten.

 

Indicaties

Indicaties voor TENS zijn oa. zenuwbeschadigingen, artrose, overbelastingen, rugpijnen, wervelkolompijnen, angina pectoris, hoofdpijn, ea. 

 

TENS rond de bevalling

Het TENS apparaat wordt door INEVA total body ook veel verhuurd aan zwangeren voor het gebruik tijdens de ontsluitingsweeŽn!!  Als een bevalling begint, geeft pijn een signaal aan de moeder dat de bevalling is begonnen. Daarna is de pijn niet meer functioneel. Sommige bijna-moeders worden door de pijn van de weeŽn zo overspoeld dat het allemaal te veel wordt. In zulke gevallen is het prettig als er pijnbestrijding voor handen is, pijnbestrijding wat de aanstaande moeder zelf  efficiŽnt kan regelen en wat niet schadelijk is voor het kind.  

Vier weken voor de uitgerekende datum komt u zelf het apparaat ophalen, u heeft het apparaat dan ruim op tijd in huis. U krijgt tevens persoonlijke instructie en een behandelplan op schrift mee.  

 

Contra-indicaties

bullet

         PatiŽnten met pacemakers kunnen niet met TENS worden behandeld

bullet

        Gedurende de eerste drie maanden van een zwangerschap adviseren wij TENS niet te gebruiken

bullet

        Plaats geen elektroden op de sinus carotus (een plekje in de halsslagader)

bullet

        Tegenwerkende, angstige patiŽnten, bij verminderd bewustzijn en dementie

   

 

 

   

 

TRIGGERPOINT MASSAGE

 

Regelmatig terugkerende hoofdpijn, nek-, schouder en rugpijn zijn lastige ongemakken. Veel mensen hebben zich er bij neergelegd: ze gaan vroeg naar bed, nemen een warm bad of slikken een pijnstiller. Weinigen weten echter dat deze pijnen kunnen worden veroorzaakt door triggerpoints, hypergevoelige plekjes in het spierweefsel.

 

 

Fig. uit Handboek triggerpoint-therapie.

A=  Een spiervezel in normale staat van rust.

B=  Een knoop in een spiervezel, bestaande uit een aantal sarcomeren (= een microscopisch kleine eenheid in de spier waar de samentrekking zich feitelijk voordoet) die in de maximale constante aanspanning verkeren die kenmerkend is voor een triggerpoint. Dit deel van de spiervezel is korter en dikker geworden.

C=  Het deel van de spiervezel dat zich uitstrekt van de knoop tot de aanhechting (in dit geval op het borstbeen), met een grotere afstand tussen de dwarse lijntjes, die weergeeft dat de sarcomeren uitgerekt worden door de spanning binnen de knoop.

   

Triggerpoints zijn kleine verkrampingen die niet alleen pijn in de spier veroorzaken, maar ook in de nabijgelegen zenuwbanen en lichaamsdelen. Ze kunnen ontstaan door tal van oorzaken waaronder stress, overbelasting, verwondingen, alcohol of chemische stoffen.  

Symptomen beperken zich niet alleen tot pijn, maar ook kunnen er bijvoorbeeld spierstijfheid, zwakte, oedeem, misselijkheid, duizeligheid en afwijkingen in de lichaamshouding optreden.  

Het bepalende symptoom van een triggerpoint is de afgeleide pijn. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van afgeleide pijn zijn: spanningshoofdpijn, migraine, pijn in de sinussen en pijn in je achterhoofd die maakt dat je je hoofd niet kunt draaien. Kaakpijn, oorpijn en keelpijn kunnen eveneens uitingen zijn van afgeleide pijn. Nog een voorbeeld is de steek in je zij die je krijgt als je te hard hebt gelopen. Ook pijn in de onderrug kan afkomstig zijn van triggerpoints op verbazingwekkende plaatsen, zoals je billen, je buikspieren en zelfs je kuitspieren.  

Het is bekend dat triggerpoints de oorzaak kunnen zijn van pijn in het hoofd, nek en kaak, onderrug, het carpale tunnelsyndroom en vele soorten gewrichtspijn die onterecht worden toegeschreven aan artritis, tendinitis, bursitis of letsel aan gewrichtsbanden.  

Door triggerpoint-therapie, het uitoefenen van druk op die verkrampte plekjes in de spieren, kan pijn worden verlicht en kunnen functies van verzwakte lichaamsdelen weer verbeteren.

 

De uitgevoerde methode bij INEVA total body verschilt op vier punten van andere vormen van triggerpoint-therapie:

1)     Voor triggerpoint behandeling wordt gebruik gemaakt van een enkele massage techniek.

2)     Strekken (dus abrupte bewegingen) wordt niet toegepast.

3)     Het bevat zelfbehandeling, welke INEVA total body stimuleert door instructie zelfmassage

        en het eventueel aanbieden van hulpmiddelen en het  ďHandboek triggerpoint-therapieĒ.

4)     Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

 

De triggerpointmassage kan beperkt worden tot de bepaalde klachten of specifieke spieren.

Er vindt eerst een anamnese gesprek plaats over het pijnpatroon.

Ook vindt er tijdens de massage meer overleg plaats dan andere massages.

 

 

 

Kijk bij Verkooppunt  voor meer informatie of aankoop van de hulpmiddelen of het Handboek triggerpoint-therapie van Clair Davies.